Übersetzungsbüro

Vertaalbureau Frans | vertalers Frans – Nederlands – Engels – Duits
Vertaalbureau Frans | vertalers Frans – Nederlands – Engels – Duits

Vertaalbureau Frans | vertalers Frans – Nederlands – Engels – Duits

Frans is een van de officiële werktalen van de Europese Unie en de Verenigde Naties. Daarenboven is Frankrijk een belangrijke handelspartner van Nederland en Vlaanderen. De vraag naar professionele Franse vertalingen en vakkundige vertalers Frans is dan ook heel hoog. De academisch opgeleide vertalers Frans van Vertaalbureau Connect Translations Belgium verzorgen technische, juridische en andere vertalingen Frans ↔ Nederlands, Frans ↔ Engels en Frans ↔ Duits.

Frans wordt niet alleen in Frankrijk gesproken. Uiteraard heeft de taal vele regels die in alle Franstalige gebieden gelden, maar toch zijn er belangrijke regionale verschillen. Voor de vertaler is het dus relevant te weten voor welk land de Franse vertalingen bedoeld zijn.

Vertalers Frans ↔ Nederlands – vakgebieden & branches

De vertalers Frans Nederlands van Vertaalbureau Connect Translations Belgium hebben zich gedurende hun carrière gespecialiseerd in het vertalen van juridische, technische en andere vakspecifieke teksten. Sommige vertalers hebben naast hun opleiding vertaler Frans een relevante juridische, technische of andere studie afgerond. Op die manier combineren ze uitstekende taalvaardigheid met voortreffelijke kennis van vakspecifieke terminologie. Zij kunnen de meest complexe teksten zo vertalen, dat deze door de doelgroep juist worden begrepen.

Onze vertalers Frans ↔ Nederlands vertalen onder meer teksten op het gebied van:

  • techniek: gebruiksaanwijzingen, onderdelenlijsten, handboeken, installatie-instructies, EU-conformiteitsverklaringen, productspecificaties, constructietekeningen, assemblage-instructies, montage-instructies, handleidingen, productinformatiebladen, service-instructies, veiligheidsinformatiebladen (MSDS – Material Safety Data Sheets), veiligheidsvoorschriften, stuklijsten, technische documentatie en onderhoudsinstructies;
  • recht: algemene voorwaarden, leveringsvoorwaarden, arbeidsovereenkomsten, uittreksels uit het handelsregister, AVG-documenten zoals verklaringen inzake gegevensbescherming, vonnissen, statuten, rapporten, koopovereenkomsten, dagvaardingen, licentieovereenkomsten, huurovereenkomsten, pachtovereenkomsten, octrooiaanvragen (ook wel patentaanvragen genoemd), oprichtingsakten en douanedocumenten;
  • marketing: brochures, folders, productbeschrijvingen, productcatalogi, websites en webshops (rekening houdend met SEO);
  • economie: offertes, aanbestedingsdocumenten, balansen, bedrijfspresentaties, bedrijfscorrespondentie, jaarverslagen, jaarrekeningen, prijslijsten, persberichten, belastingaangiften, verantwoordingsverslagen, accountantsverslagen, beleggersrapporten, duediligencerapporten, winst- en verliesrekeningen, verzekeringsdocumenten etc.

Native vertalers Frans ↔ Nederlands – kwaliteit van de bovenste plank

Vertaalbureau Connect Translations Belgium beschikt over een grote pool van professionele vertalers Frans ↔ Nederlands, Engels & Duits. Uw teksten komen dan ook gegarandeerd terecht bij vertalers & revisoren die zowel vakkundig als taalkundig over de nodige kennis beschikken.

Al onze vertalers en revisoren Frans voldoen qua opleiding, ervaring en bijscholing aan de strenge eisen van onze interne kwaliteitsprocedure RecogSense®, die een driedelige kwaliteitscontrole en de strikte naleving van het vierogenprincipe omvat.

Vertalers Frans ↔ Nederlands – competitieve tarieven

Vertaalbureau Connect Translations Belgium hecht veel waarde aan transparantie bij het bepalen van de prijzen van vakkundige vertalingen. De kosten worden berekend op basis van het aantal woorden in de brontaal. De prijs per woord hangt af van de talencombinatie.

Onze vertalers Frans ↔ Nederlands maken bij het vertalen gebruik van gespecialiseerde software zoals MemoQ, SDL Trados en Across. Deze tools zijn speciaal voor de vertaalindustrie ontwikkeld. Ze zorgen voor kortere bewerkingstijden, lagere kosten en professioneel terminologiebeheer. Bovendien kunnen de vertalingen meestal direct in het bestaande formaat gemaakt worden. Dit is vooral nuttig bij bouwtekeningen en InDesign-bestanden. Vanzelfsprekend kunnen ook Help&Manual-, Word-, Excel-, PowerPoint- en PHP-bestanden op die manier worden vertaald. InDesign-bestanden kunnen door ons alleen bewerkt worden als ze in IDML aangeleverd worden. Bouwtekeningen die met een CAD-programma gemaakt werden, krijgen wij bij voorkeur als DFX-bestand. Framemaker-documenten stuurt u ons het best als MIF-bestanden.

 Vraag hier alvast uw offerte aan.