Übersetzungsbüro

Connect Translations Belgium | Computerondersteund vertalen
Connect Translations Belgium | Computerondersteund vertalen

Connect Translations Belgium | Computerondersteund vertalen

Vertaalbureau Connect Tanslations Belgium streeft ernaar zo goed mogelijk te voldoen aan de eisen van de klant. Uiterst gespecialiseerde vertaalsoftware garandeert een snellere bewerking, consistent gebruik van vakspecifieke vakterminologie, behoud van de originele lay-out en lagere prijzen.

Computerondersteund vertalen versus machinevertaling

Computerondersteund vertalen heeft niets te maken met machinevertalingen of computervertalingen. Computerondersteund vertalen gebeurt met behulp van CAT-tools. Dat zijn vertaalprogramma’s die speciaal voor vertaalbureaus en vertalers zijn ontwikkeld.

Tot de meest gebruikte CAT-tools behoren SDL Trados, Across en MemoQ. De vertalers van vertaalbureau Connect Translations Belgium geven de voorkeur aan MemoQ. Indien gewenst, werken zij natuurlijk ook graag met andere vertaaltools.

Bij machinevertalingen worden teksten zonder menselijke tussenkomst op basis van statistische opeenstapelingen automatisch vertaald. CAT-tools vertalen niet zelf. CAT-tools zijn in principe een soort lege doos die professionele vertalers met hun vertalingen vullen.

Computerondersteund vertalen - workflow

Bij elke CAT-tool ziet de workflow er ongeveer hetzelfde uit:

  • Eerst worden de te vertalen teksten in het programma ingevoerd. Dat lukt alleen met teksten die in een bewerkbaar formaat beschikbaar zijn (Word, PowerPoint, Excel, InDesign (in het bijzonder: IDML-bestanden), XML enz.).
  • De tool verdeelt de te vertalen tekst in segmenten. Deze zijn voor de vertaler in de linkerhelft van zijn beeldscherm zichtbaar. In de rechterhelft worden parallelle velden geopend waarin de vertaler zijn vertaling voor de betreffende tekstpassages invoert. Als een klantspecifieke terminologiedatabase aan het vertaalproject is gekoppeld, worden belangrijke terminologische aanwijzingen in een apart venster aan de vertaler getoond.
  • De voltooide vertaling wordt gecontroleerd door een revisor. Ook de revisor heeft zowel de tekst die vertaald moet worden als de vertaling en eventuele terminologische aanwijzingen voor zich op het scherm. Met behulp van een Quality Check die in de CAT-tool is geïntegreerd, controleert de revisor de spelling, het gebruik van de terminologie enz.
  • Zodra de vertaling klaar is, kan deze gemakkelijk worden geëxporteerd naar het oorspronkelijke formaat.

Computerondersteund vertalen – vier belangrijke voordelen

Hergebruik van bestaande vertalingen

De vertalingen worden automatisch in een klantspecifiek vertaalgeheugen opgeslagen. Als in dezelfde (of ook in een andere) tekst die moet vertaald worden, een identiek of soortgelijk segment nog een keer voorkomt, stelt de CAT-tool de reeds opgeslagen vertaling voor aan de vertaler als mogelijke oplossing.

Uniforme terminologie

Dit concept is niet alleen effectief op tekstniveau, maar ook op woordniveau. Indien de terminologie in een tekst (of in verschillende teksten over hetzelfde onderwerp) wordt herhaald, wordt dit door het systeem geregistreerd. Vervolgens stelt het systeem vertalingen uit het vertaalgeheugen voor die reeds voor een bepaalde term zijn bevestigd. Het bijzondere van computerondersteund vertalen is dat het aan de vertaler is om de voorgestelde termen als correcte vertalingen te aanvaarden of ze te verwerpen als ze ongeschikt zijn in deze context. Op geen enkel moment beslist de machine – de getrainde vertaler neemt altijd de beslissing. De CAT-tool dient slechts als geheugensteun.

Behoud van formaat en lay-out 

Teksten van alle gangbare bewerkbare formaten kunnen in CAT-tools worden geïmporteerd. De tools herkennen de tekst en verdelen deze duidelijk in segmenten, zodat de vertaler zijn werk zo goed mogelijk kan doen. Als de vertaling wordt geëxporteerd, blijft de lay-out van de brontekst dezelfde. Deze aanpak is bijzonder voordelig voor uitgebreide websites, presentaties of reclamemateriaal. Naast Help&Manual-, Word-, Excel-, PowerPoint-, PHP- en HTM-bestanden kunnen ook InDesign-bestanden zonder probleem bewerkt worden. InDesign-bestanden kunnen door ons alleen bewerkt worden als ze in IDML aangeleverd worden. Framemaker-documenten stuurt u ons het best als MIF-bestanden. Bij bouwtekeningen die met een CAD-programma zijn gemaakt, ontvangen wij de tekeningen bij voorkeur in het DFX-uitwisselingsformaat.

Duidelijk prijsvoordeel

Omdat CAT-tools het vertaalwerk veel gemakkelijker en sneller maken, zijn er duidelijke voordelen verbonden aan het gebruik van programma's zoals MemoQ, Across of SDL Trados. De verwerkingstijd kan tot 50% worden verkort en de kosten kunnen tot 70% gereduceerd worden. CAT-tools zijn bijzonder interessant voor teksten waarin bepaalde passages vaak worden herhaald. Voor deze teksten is een uniforme terminologie uiterst belangrijk en is het wenselijk dat het formaat of de lay-out wordt behouden.

Computerondersteund vertalen - vertalen van InDesign-bestanden

En zo werkt computerondersteund vertalen van InDesign-bestanden:

  • U exporteert uw InDesign-bestand in het IDML-exportformaat (InDesign Markup Language).
  • U stuurt ons het IDML-bestand en een PDF-bestand, zodat onze vertalers kunnen zien hoe de lay-out en de afbeeldingen eruitzien. De CAT-tool toont de vertalers en revisors alleen de tekst.
  • Wij vertalen de IDML-bestanden in de door u gewenste taal/talen.
  • U importeert de vertaling terug in het InDesign-bestand en uw graficus maakt een drukklare kopij in de betreffende vreemde taal.
  • Indien gewenst, herlezen wij de drukproeven nog even door.