Übersetzungsbüro

Vertaalbureau Connect Translations Belgium | Privacyverklaring
Vertaalbureau Connect Translations Belgium | Privacyverklaring

Vertaalbureau Connect Translations Belgium | Privacyverklaring

Dank u voor uw interesse in onze website en ons bedrijf.

Vertaalbureau Connect Translations Belgium hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw gegevens dan ook uitsluitend op basis van de geldende wettelijke bepalingen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG; General Data Protection Regulation).

Met onze privacyverklaring informeren wij u over de soorten gegevens die in het kader van deze website worden verzameld, hoe en voor welk doel deze gegevens worden gebruikt en hoe Connect Translations Belgium uw persoonsgegevens beschermt.

1. Het verzamelen, gebruiken en doorgeven van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn namen, adressen, geboortedata en identificatienummers.

Persoonsgegevens worden op onze website alleen verzameld en verwerkt als u deze actief hebt verstrekt, bijvoorbeeld door u te registreren voor myConnect of door gebruik te maken van een van de contactformulieren op onze website.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden binnen ons bedrijf uitsluitend gebruikt om uw vragen te beantwoorden, contracten af te sluiten, offertes uit te brengen en voor de bijbehorende technische administratie.

Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Alle personen die met uw gegevens in contact komen, zijn verplicht de bepalingen van de AVG-wet na te leven. De statistische evaluatie van geanonimiseerde gegevensbestanden blijft voorbehouden.

2. Gegevensregistratie bij bezoek aan onze website

Wanneer pagina's op de website van Vertaalbureau Connect Translations Belgium worden bezocht, worden de volgende gegevens automatisch in een logbestand opgeslagen en verwerkt: datum en tijdstip van de oproep, URL van de oproep, zoekopdracht (indien van toepassing), IP-adres, gebruikte browser (useragent), de verwijzende pagina (referrer), slagen of mislukken van de oproep (HTTP-statuscode), grootte van de ontvangen en verzonden gegevens, en HTTP-protocol. De verwerking van deze gegevens is om technische redenen nodig om de dienst beschikbaar te kunnen stellen. Ze worden na hoogstens 48 uur gewist.

3. Cookies

De website van Vertaalbureau Connect Translations Belgium maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die met behulp van de browser op uw eindapparaat worden opgeslagen. Ze kunnen geen kwaad.

Cookies helpen ons te bepalen welke pagina's van onze website worden bezocht. Deze informatie stelt ons in staat onze producten en diensten te verbeteren en onze website aan te passen aan de wensen van onze klanten. De gegevens die wij hierover verzamelen worden uitsluitend anoniem geanalyseerd voor interne statistische doeleinden.

Sommige cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen de volgende keer dat u onze website bezoekt. Indien u dit niet wilt, kunt u uw browser zo instellen dat uw toestemming moet worden verkregen voordat een cookie wordt gebruikt of dat het gebruik van cookies in het algemeen wordt geblokkeerd. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van onze website worden beperkt.

4. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Vertaalbureau Connect Translations Belgium neemt alle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om niet alleen vertrouwelijke gegevens, maar ook uw persoonlijke gegevens tegen verlies en misbruik te beschermen.

5. Recht op inzage, correctie en verwijdering - klachtenprocedure

U hebt het recht op inzage, verwijdering, correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens alsook het recht op dataportabiliteit.

Voor meer informatie hieromtrent kunt u terecht bij Connect Translations Belgium / Groep D bv, Warandestraat 44, 8470 Gistel, tel. +32 59 83 30 04, e-mail: office@connect-translations.be

Bij ontevredenheid hebt u het recht klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. 02/274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be

6. Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites, die mogelijk persoonlijke, en zodanig identificeerbare, informatie over u verzamelen. Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op de informatie, praktijken en verklaringen van andere websites. Mocht u op een andere website terechtkomen via onze website, raden wij aan de privacyverklaring van de desbetreffende website na te kijken.

Indien u van mening bent dat gelinkte pagina's in strijd zijn met de geldende wetgeving of een dubieuze inhoud bevatten, laat het ons dan a.u.b. weten.

7. Privacybeleid voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Deze website maakt gebruik van IP-anonimisering. Uw IP-adres wordt binnen de lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Deze verkorting verwijdert de persoonlijke referentie van uw IP-adres.

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om reports over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Wij hebben met Google een overeenkomst voor gegevensverwerking gesloten en passen bij het gebruik van Google Analytics de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe.

U kunt het opslaan van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat Google door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en verwerkt. Dit kan door de browserplug-in te downloaden en te installeren die via de volgende link beschikbaar is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt ook voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken: Google Analytics deactiveren. Door op deze link te klikken zult u een "opt-out cookie" downloaden. Uw browser moet daarom in principe het opslaan van cookies voor dit doel toestaan. Als u uw cookies regelmatig verwijdert, zult u bij elk bezoek aan deze website opnieuw op de link moeten klikken als u wilt voorkomen dat uw gegevens worden verzameld.

8. Privacybeleid voor cross-device remarketing

Onze website maakt gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de cross-device-functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De aanbieder is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Deze functie maakt het mogelijk om de reclamedoelgroepen die met Google Analytics Remarketing zijn gecreëerd, te koppelen aan de cross-device-functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Op die manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die op een eindapparaat (bv. mobiele telefoon) aan u zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag, ook op een ander eindapparaat (bv. tablet of pc) worden weergegeven.

Google zal uw web- en app-browsergeschiedenis voor dit doel koppelen aan uw Google-account, als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Op die manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden weergegeven op elk eindapparaat waarop u zich aanmeldt met uw Google-account.

Ter ondersteuning van deze functie verzamelt Google Analytics ID’s van gebruikers die door Google zijn geverifieerd. Deze ID’s worden tijdelijk aan onze Google-Analytics-gegevens gekoppeld om doelgroepen voor cross-device advertentiereclame te definiëren en te creëren.

U kunt permanent bezwaar maken tegen cross-device remarketing/targeting door gepersonaliseerde reclame in uw Google-account te deactiveren. Dat kan via deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Meer informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming kunt u vinden in de privacyverklaring van Google op: http://www.google.com/policies/technologies/ads/