Übersetzungsbüro

Connect Translations Belgium ǀ Premiumvertalingen
Connect Translations Belgium ǀ Premiumvertalingen

Connect Translations Belgium ǀ Premiumvertalingen

Vertaalbureau Connect Translations Belgium biedt professionele vertalingen voor professionele bedrijven. Met onze premiumvertalingen spaart u niet alleen veel tijd maar ook een heel pak geld.

RecogSense® – gegarandeerde kwaliteit

De professionele vertalingen van Vertaalbureau Connect Translations Belgium voldoen allemaal aan de strenge eisen van onze interne kwaliteitsstandaard RecogSense®. Deze omvat onder meer:

 • eerlijke, transparante prijzen en duidelijke afspraken over de te leveren prestatie;
 • gegarandeerd hoge kwaliteit door onder meer een consequent toegepaste drievoudige kwaliteitscontrole (6-ogen-principe): onze vertalingen worden voor oplevering door competente revisors en goed opgeleide projectmanagers nagekeken en gecontroleerd;
 • traceerbaar en goed gedocumenteerd projectverloop vanaf de aanvraag van een offerte tot de voltooiing van het vertaalproject;
 • naadloze integratie van ons vertaalwerk in het werkproces van uw bedrijf door het gebruik van state-of-the-art projectmanagement- en vertaaltools;
 • strikte naleving van strenge kwalificatiecriteria bij de selectie van vertalers en revisors (opleiding, ervaring, bij- en nascholing, taalkundige en tekstuele competentie, culturele competentie etc.): onze academisch opgeleide vertalers en revisors hebben een hele goede kennis van de betreffende bron- en doeltaal, hebben zich in de loop der tijd gespecialiseerd in bepaalde vakgebieden, vertalen bijna uitsluitend naar hun moedertaal en wonen bij voorkeur in hun land van herkomst;
 • blijvende verbetering van onze producten en diensten door voortdurende evaluatie;
 • professioneel terminologiemanagement.

Professioneel projectmanagement – powered by RecogSense®

Zodra duidelijkheid heerst over de projectspecifieke eisen (doelgroep, vakgebied, talencombinatie etc.) selecteren onze projectmanagers de geschikte vertalers en revisors. Afhankelijk van het vertaalproject worden ook een aantal technische voorbereidingen getroffen (creatie van een vertaalgeheugen, voorbereiding van een terminologiedatabase etc.). Alle genomen stappen worden nauwkeurig gedocumenteerd, zodat eventuele vragen omtrent het vertaalproject snel en doelgericht kunnen worden beantwoord.

Drievoudige kwaliteitscontrole

Vertaling / eerste kwaliteitscontrole

Voordat de vertaler zijn vertaling naar de revisor stuurt, controleert hij zijn vertaling met betrekking tot de volgende punten:

 • toepassing van eventueel door de klant beschikbaar gestelde terminologie
 • semantische juistheid en lexicale samenhang van de vertaling
 • passende syntaxis, spelling, interpunctie, diakritische tekens en andere orthografische conventies van de doeltaal
 • naleving van eventueel door de klant verstrekte stijlrichtlijnen
 • geschiktheid van de vertaling voor de doelgroep en het door de klant aangegeven doel

Revisie door een tweede vertaler / tweede kwaliteitscontrole (vierogenprincipe)

De revisie van een vertaling door een tweede professionele vertaler is meer dan een standaard proeflezing waarbij spelling en grammatica gecontroleerd worden. Onze revisoren (proeflezers) vergelijken de vertaling met de brontekst en controleren of

 • de vertaling qua inhoud, begrijpelijkheid en volledigheid overeenkomt met het origineel,
 • de door de klant eventueel beschikbaar gestelde terminologie juist en consequent gebruikt wordt,
 • de syntaxis, spelling, interpunctie, diakritische tekens en andere orthografische conventies van de doeltaal gerespecteerd worden,
 • de vertaling qua woordkeus en stijl geschikt is voor de doelgroep en het aangegeven doel (informatief, beschrijvend, verhalend, verklarend, argumentatief).

Vertaalbureau Connect Translations Belgium heeft voor deze tweede kwaliteitscontrole een eigen checklist ontwikkeld, die alle punten bevat waaraan bij de revisie bijzondere aandacht moet worden besteed.

Verificatie en vrijgave van de vertaling door de projectmanager / derde kwaliteitscontrole

Nadat de vertaling door onze projectmanagers nog eens qua volledigheid, opmaak, stijl, spelling, terminologie, consistentie etc. gecontroleerd werd, wordt de vertaling geleverd via een link naar ons myconnect-klantenportaal dat met een wachtwoord beveiligd is. Uiteraard kan de vertaling ook gewoon per e-mail worden geleverd. Wij willen er echter wel op wijzen dat aan een levering per e-mail veiligheidsrisico's verbonden kunnen zijn.

Talen

Overeenkomstig het spreekwoord "Schoenmaker, blijf bij je leest" gaat bij Vertaalbureau Connect Translations Belgium kwaliteit altijd boven kwantiteit. Wij bieden alleen professionele vertalingen aan in talen waarvoor we voor 100 procent kunnen garanderen dat onze vertalers en revisoren qua opleiding, ervaring en bijscholing voldoen aan de hoge eisen van onze vertaal- en kwaliteitsgarantietool RecogSense®. Onze vertalers werken onder meer met de volgende talen:

Vakgebieden

De vertalers van Vertaalbureau Connect Translations Belgium zijn niet alleen taalspecialisten. Ze hebben zich in de loop der tijd ook in tal van vakgebieden gespecialiseerd. Onze professionele vertalingen verbinden dan ook taalkundige perfectie met doelgericht gebruik van specifieke vaktaal en terminologie. Onze vertalers vertalen onder meer technische documentatie, gebruiksaanwijzingen, jaarverslagen, octrooischriften, contracten, webshops en websites.

De vertalers en revisors van Vertaalbureau Connect Translations Belgium

Onze vertalers voldoen aan de uiterst strenge criteria van onze kwaliteitsstandaard RecogSense®. Ze beschikken allemaal over de nodige taalkundige en culturele competentie, volgen regelmatig bijscholingen en voldoen aan ten minste een van de volgende eisen: een erkend universitair diploma op het gebied van vertalen, een vergelijkbare opleiding voor een ander vakgebied met ten minste twee jaar aantoonbare vertaalervaring of ten minste vijf jaar aantoonbare beroepservaring als vertaler.